Home

ภาพข่าวกิจกรรม

[ 6/ก.ค./2558 ] บทแถลงข่าว เรื่อง แถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์ให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความสันติสุข อ้างอิง http://www.io-pr.org/

 

เมื่อ ๒๕๑๐๐๐ ก.ค.๕๘ พ.อ.ทรงธรรม์  ลี่จ้อน รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖(๑) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ อ.จะแนะ, สภ.จะแนะ, หน่วยงานราชการ และ ปชช. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งหน่วยจัดบริการชาโบราณ และปาท่องโก๋ให้กับ จนท. และ ปชช. ที่มาร่วมงาน ณ สำนักสงฆ์ดุซงญอ ม.๑ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี พ.อ.ทรงธรรม์  ลี่จ้อน รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖(๑) เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติ สรุปยอดเงินทำบุญ ๑๓๕,๗๔๔ บาท

 

เมื่อ ๒๕๑๐๐๐ ก.ค.๕๘ พ.อ.เอกธวุฒิ คงคาเขตร ผบ.ฉก.ทพ.๔๖, พ.ท.สิทธิชัย บำรุงเขตร รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖, ร.ท.ปรารถนา ศรีประมวลผบ.ร้อย.ทพ.๔๖๑๐ ให้การต้อนรับ นายธนบดี ธนากรรฐ์ นายกเทศบาลตำบลพิปูน และคณะฯ บริจาคเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับกลุ่มชนเผ่าซาไก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่กำลังประสบปัญหาความยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งเยี่ยมชมเพิงพักพิงที่อาศัยที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งทางหน่วย และกลุ่มชนเผ่าซาไกได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้ทางคณะฯ ได้เห็นวีถีชีวิต ของกลุ่มชนเผ่า ในเขตพื้นที่ ม.๔ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

 

 

 

 

เมื่อ ๐๘ กรกฎาคม ๕๘ กรมทหารพรานที่ ๔๖ พิจารณาคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง ณ บก.กรมทหารพรานที่ ๔๖ บ้านค่าย หมู่ ๒ ตงกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส บรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อย 

เมื่อ ๐๗๑๒๕๐ ก.ค.๕๘ พ.อ.เอกธวุฒิ  คงคาเขตร ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับ อ.จะแนะ และ สภ.จะแนะ มอบข้าวสาร และน้ำตาลทรายให้กับ ผู้นำศาสนาประจำมัสยิด ตามกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ทั้งกิจกรรมการละศีลอด และการเอี๊ยะตีกาฟในห้วง ๑๐ วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนณ มัสยิดมูฮำมาดี บ.ดุซงญอ ม.๑ ต.ดุซงญอ, มัสยิดอัลอะห์มาดี บ.แอแจ๊ะ ม.๑ ต.ผดุงมาตร และ มัสยิดอัลอาซีซียะห์ บ.น้ำวน ม.๑ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จว.น.ธ. 

เมื่อ ๔ ก.ค.๕๘ พ.ท.สิทธิชัย  บำรุงเขต รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖(๒) ร่วมกับ อ.จะแนะ และ สภ.จะแนะ พร้อมกำลังพล มอบอินทผาลัม และน้ำดื่ม ตามโครงการเดือนรอมฎอนสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา เพื่อนำไปเปิดปอซอที่บ้านหรือมัสยิด ณ ด่านตรวจร่วม ๓ ฝ่าย หน้าที่ว่าการอำเภอจะแนะ      บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. ผลการปฏิบัติ ปชช. รู้สึกยินดี และยิ้มแย้มแจ่มใส ที่ได้รับสิ่งของจาก จนท.รัฐ และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วย

เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๘ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และผบ.ทบ.พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางมาพบปะและเยี่ยมเยียนไปยังหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารทั้ง ๘ หน่วยงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยมีผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ ทั้งการสร้างมวลชน การปราบปราม และการรักษาความปลอดภัยชุมชนเมืองต่างๆ โดยที่ผ่านมาพบว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และมีมวลชนเข้ามาให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสมากขึ้น จนเจ้าหน้าที่สามารถคลี่คลายคดีความมั่นคงได้หลายคดี และสามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษ รวมทั้งได้ทำการตรวจยึดอาวุธปืนที่ถูกคนร้ายบุกปล้นที่กองพันพัฒนาที่ ๔ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กลับคืนมาได้หลายกระบอก

อ้างอิง http://m.thairath.co.th/content/507901

 

 


เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๘ ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับ อ.จะแนะ จัดกิจกรรมละหมาดฮายัต การอบรมอิหม่าม/คอเต็บ/บิหลั่น/คณะกรรมการมัสยิด และต้อนรับรอมฎอน    หอประชุมอำเภอจะแนะ หมู่ ๓ ต./อ.จะแนะฯ พร้อมมอบอินทผาลัมให้กับผู้นำศาสนาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี พล.ต.วราห์   บุญญะสิทธิ์  ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธาน  อ้างอิง http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000068228

เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๘ ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับ อ.จะแนะ และ อบต.ช้างเผือก จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม “ช้างเผือกสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชุมชน” ประจำปี 58    มัสยิด บ้านไอร์กาแซ  หมู่ ๔  ต.ช้างเผือก  อ.จะแนะฯ หน่วยนำชาโบราน และปาท่องโก๋ ให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี พ.อ.ไพรัช   แก้วศรี  รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส (๓) เป็นประธาน

 


เมื่อ ๕ พ.ค.๕๘ ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ อ.จะแนะ จัดกิจกรรมโครงการแสงแห่งความหวัง รักษาโรคต้อเนื้อ ต้อกระจก เปิดตาให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.จะแนะฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์อำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแ นะ จ.นราธิวาส โดยมี พล.ต.วราห์  บุญญะสิทธิ์ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดตาให้กับประชาชน

 อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=PQScjTwO4lA