Home

ภาพข่าวกิจกรรม

นโยบาย ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ 

เมื่อ ๒๓๑๘๑๐ - ๒๓๑๙๐๐ มิ.ย. ๕๙ พ.อ.เอกพล  เลขนอก รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทน ผบ.หน่วย พร้อม ฝอ.ฯ และ กพ. ร่วมกิจกรรมเปิดบวชการละศีลอด รอมฎอนสันติสุข ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ อ.จะแนะฯ, สภ.จะแนะฯ, อบต. ทั้ง ๔ ตำบล, ผู้นำศาสนา, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อ.จะแนะฯ ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. เพื่อมอบอินทผาลัมให้กับ นายก อบต.จะแนะฯ และชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้เข้าใจ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาล และ ผบ. หน่วยเหนือต่อไป การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกิจกรรม "สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข ประชารัฐร่วมใจ สู่รอมฎอนมอบทุนเด็กกำพร้า นำสังคมสู่การให้ เพื่อหัวใจที่งดงาม" จัดขึ้นโดย ศปก.อ.จะแนะ และ ชมรมอิหม่าม อ.จะแนะ ซึ่งนำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม ขับเคลื่อนมัสยิดสู่กำปงตักตักวา ของ ฉก.ทพ.๔๖ เมื่อช่วงเดือน พ.ค.๕๙ ที่ผ่านมา และเงินบริจาคจากทุกภาคส่วน มาจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยการมอบทุนการศึกษา สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับ เด็กกำพร้า ในพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายยาลา  ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

เสธ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมเป็นวิทยากร (ครู ข) ในโครงการ "อบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน(ครู ค)" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายเถกิงศักดิ์  ยกศิริ รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๗๑๘๓๐ มิ.ย.๕๙ พ.อ.พสิษฐ์  ชาญเลขา ผบ.กรม.ทพ.๔๖ ร่วมกับ นายอัสแมรี วาเดง นายกเทศมนตรีกะลุวอเหนือ ร่วมละศีลอด(เปิดปอซอ) กับพี่น้องไทยมุสลิม ณ มัสยิดบ้านนากออูแต ม.๒ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลการปฏิบัติ มีพี่น้องไทยมุสลิมร่วมละศีลอด ประมาณ ๑๕๐-๑๗๐ คน

 

เมื่อ ๑๖๐๘๐๐ – ๑๖๑๒๐๐ มิ.ย. ๕๙ กรม ทพ.๔๖ จัดกำลังพล ร่วมโครงการ "น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย" ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๕๑๕๑๐ - ๑๕๑๖๓๐ มิ.ย. ๕๙ เสธ.ฉก.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ พบปะ ผบ.ร้อย.ฯ และ กพ.ร้อย.ทพ.๔๖๐๒ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับโครงการประชารัฐฯ ให้กับ กพ. ให้มีความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ ผบช. รับฟัง และมีความเข้าใจได้ พร้อมเน้นย้ำคำขวัญ และสั่งการของ ผบช. โดยให้ กพ. ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และมอบเงินค่าประกอบเลี้ยงอาหารพิเศษ/มาม่า ประจำเดือน มิ.ย. ๕๙ ให้กับ กพ. เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติ กพ. มีความเข้าใจ ตามโครงการประชารัฐฯ พร้อมปฏิบัติตามสั่งการของ ผบช. โดยเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๔๐๘๓๐ มิ.ย.๕๙ ร้อย.ทพ.๔๖๑๐ จัด กพ. ๑ ชป. โดย ส.ต.มูฮำหมัดนาซูลี  ยูนุห์  หน.ชุดปฏิบัติการ เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำศาสนา, ปชช. พร้อมร่วมเปิดปอสอเสริมสร้างความเชื่อใจ ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับ ปชช. ในพื้นที่ ณ มัสยิดนูรูลอามานียะห์ บ.ไอร์กาแซ ม.๔ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ   จ.นราธิวาส ผลการปฏิบัติ ปชช.ให้การต้อนรับ และพูดคุยอย่างเป็นกันเอง

 เมื่อ ๑๔๐๗๐๐ – ๑๔๐๘๓๐ มิ.ย.๕๙ พ.อ.พสิษฐ์  ชาญเลขา ผบ.กรม ทพ.๔๖ พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, อส.ทพ. ชาย-หญิง และคณะแม่บ้าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้า บก.กรม ทพ.๔๖ บ้านค่าย ม.๒ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย