Home

ภาพข่าวกิจกรรม

 

เมื่อ  ๘ พ.ย.๕๘ กรม ทพ.๔๖  จัด กพ.ร่วมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ตามเส้นทางที่จังหวัดนราธิวาส กำหนดระยะทาง ๒๙.๕ กม. โดยมี ผวจ.นราธิวาส เป็นผู้ปั่นนำขบวนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ มีจักรยานร่วมปั่นประมาณ ๑,๒๐๐ คัน

เมื่อ ๑๙๐๘๐๐ พ.ย.๕๘ ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับ จว.นราธิวาส และส่วนราชการในพื้นที่ อ.จะแนะ ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมหน่วยนำชาโบราณ และบริการตัดผมฟรี ให้บริการกับ จนท. และ ปชช. ที่มาร่วมงาน อีกทั้ง เสธ.ฉก.ทพ.๔๖ ทำการมอบจักรยาน ซึ่งได้รับมาจาก พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้กับ เยาวชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านกาแย ม.๕ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ผลการปฏิบัติ มี จนท. และ ปชช. มาร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ คน 

 

เมื่อ ๑๑๑๒๐๐ พ.ย.๕๘ ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับข้าราชการใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะแนะ พร้อมมอบกระเช้า และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะแนะ ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๐๘๐๗๐๐ พ.ย.๕๘  ผช.ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ พร้อมกำลังพลครูพี่เลี้ยง นำนักเรียน โรงเรียนสวนพระยาวิทยา บ.ดุซงญอ ม.๑ ต.ดุซงญอฯ จำนวน  ๒๖  คน เข้าร่วม โครงการ ติวข้น...ค้นฝัน ๔" ณ ห้องประชุมรัตนูปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาส  อ.เมือง  จว.น.ธ.  ผลการปฏิบัติ มีนักเรียน ในพื้นที่ จว.น.ธ. 

 

เมื่อ ๐๕๑๐๓๐ พ.ย.๕๘ ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สภ.จะแนะ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านปารี และ ปชช. ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมนำชาโบราณบริการให้กับ ครู, นักเรียน และ ปชช. ในพื้นที่ บ.ปารี ม.๔ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. ผลการปฏิบัติ ปชช. ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- เมื่อ ๐๕๐๘๓๐ พ.ย.๕๘ รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ พร้อมกำลังพล ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ๒๑ ตุตาคม ๒๕๕๘ พร้อมหน่วยจัดบริการชาโบราณ และกาแฟร้อนให้กับ จนท. และ ปชช. ที่มาร่วมงาน ณ สถานีตำรวจภูธรจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๐๔๐๙๓๐ พ.ย.๕๘ ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการให้บริการฝึกอบรมคนตาบอด ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว โดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลจะแนะ พร้อมหน่วยจัดบริการชาโบราณ และปาท่องโก๋ให้กับ จนท. และ ปชช. ที่มาร่วมงานณ หอประชุมอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายหฤษฎ์  มาหะมะ ปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ เป็นประธาน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๘  พ.อ.พสิษฐ์   ชาญเลขา ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ เยี่ยมพบปะ นายดอราแม วาเต๊ะ ประธานอิหม่ามอำเภอจะแนะ ณ บ้าน ยะออ ม.๑ ต.จะแนะ  อ.จะแนะ จ.นราธิวาส  พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ และพบปะพูดคุยกับ ปชช.ที่ร้านน้ำชา รับทราบปัญหาและความต้องการของ ปชช. เพื่อนำเป็นข้อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

 เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๘ ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมกับ ศปก.อ.จะแนะ, อบต.จะแนะ และส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.จะแนะ ให้การต้อนรับ คณะแพทย์ ศพบ.จชต. เพื่อให้บริการทางการแพทย์กับ ปชช. ในพื้นที่อ.จะเเนะ พร้อมร่วมจัดกิจกรรมโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สอบถามปัญหา และมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับ ปชช. โดย ฉก.ทพ.๔๖ จัดชาโบราณ บริการให้กับ จนท. และ ปชช. ที่มาร่วมงาน ณ ลานคอนกรีต หน้าที่ทำการ อบต.จะแนะ ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน ผลการปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คน

 

 ฝกร.ฉก.ทพ.๔๖ จัดกำลังพลเป็นครูพี่เลี้ยง นำนักเรียน โรงเรียนสวนพระยาวิทยา บ.ดุซงญอ ม.๑ ต.ดุซงญอฯ จำนวน ๑๗ คน เข้าร่วม โครงการ ติวข้น...ค้นฝัน ๔" ณ ห้องประชุมรัตนูปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จว.น.ธ. ผลการปฏิบัติ มีนักเรียน ในพื้นที่ จว.น.ธ. เข้าร่วมโครงการ

 

 

เมื่อ  ๒๒๑๑๓๐ ต.ค.๕๘พ.อ.พสิษฐ์  ชาญเลขา ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ พร้อม ฝอ.ฉก.ทพ.๔๖ พัฒนาสัมพันธ์ กับ นายอำเภอจะแนะ และมอบกระเช้าของขวัญ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และสานต่องานโครงการกิจกรรมต่างๆ พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ อำเภอจะแนะ